top of page

Donaties

 

GIFT 

De orde van Sint Jan de doper heeft al sinds lange tijd als doel mensen in nood te steunen. U kan ons dit nobele doel helpen bekrachtigen. Met een gift vanaf €40 kan u een fiscaal attest bekomen waardoor het bedrag volledig aftrekbaar is. Neem voor meer informatie over een kwijtschrift zonder aarzelen contact op met de prior.

 

LEGAAT 

U kunt van de Orde van Sint Jan de Doper een erfgenaam maken. Naast het deel van het erfgoed dat de wettelijke erfgenamen toekomt, kunt u zelf bepalen hoe uw bezittingen na overlijden verdeeld worden.Via een legaat kan u dus uw bezittingen of een deel ervan nalaten aan de Orde van Sint-Jan. Een legaat is een wilsbeschikking die pas van kracht wordt als de schenker overleden is. Het opmaken van een testament dient dus te gebeuren wanneer de schenker nog in leven is.

 

Hoe een legaat nalaten aan de Orde van Sint Jan de Doper?

 

Het volstaat om in uw testament te vermelden dat u een deel of uw hele bezit als u geen wettelijke erfgenamen hebt, nalaat aan de orde van Sint Jan, Stijfselrui 1, 2000 Antwerpen. U kan dit zowel in een handgeschreven als in een notarieel testament doen. Een handgeschreven testament is een door u eigenhandig geschreven, gedateerd en getekend testament.Om elk mogelijk misverstand te vermijden raden we u aan uw testament steeds in bewaring te geven bij een notaris.

 

Wenst u meer inlichtingen over deze mogelijkheid?

 

Neem contact met uw notaris of :

Prior Orde van Sint-Jan de Doper

Jan Engels

Stijfselrui 1

2000 Antwerpen

Jan.engels@engels.be

Geschiedenis

 

 

Orde van Sint-Jan O.S.J.B. kent zijn oorsprong in 603 wanneer de Benedictijnerabt Probus, op vraag van Paus Gregorius de Grote, te Jeruzalem een hospitaal sticht. 

 

Vandaag geeft de Orde financiële hulp aan projecten en mensen in nood die met de normale middelen niet kunnen worden bekostigd. De inkomsten van de orde bestaat uit donaties en legaten.

 

Behalve deze ondersteuning wil de Orde met de vrienden van de Orde jaarlijks een galadiner organiseren ter gelegenheid van het Sint-Jansfeest.

 

Ze geeft op regelmatige basis een tijdschrift uit waarmee ze de band tussen de Orde en de vrienden donateurs wil onderhouden.

bottom of page