top of page

Gastsprekers over de laatste jaren op het kapittel

Mgr. Dr. Luc De Maere

“Zijn wij een minderheidskerk?” 

 

Prof. Dr. Jacques Claes

“Christendom, een feest?” 

 

Z.E.P. F. Van Neste s.j.

“Christelijke ethiek in het beroep” 

 

H.E.H. Abt Anselmus Hoste osb

“Benedictijnse spiritualiteit in het leven van elke dag” 

 

Z.E.H.G. van Boejschoten o.praem.

Regulier kannunik van de abdij van Grimbergen en pastoor aldaar

“De transcendente aanwezigheid van de Heer in het allerheiligste Sacrament, bron van contemplatie, ook in het dagelijks beroepsleven.” 

 

Mgr. Dr. Luc De Maere

“Het kunnen omgaan met sterven in christelijk perspectief” 

 

Z.E.H. P. Van Geel

Notarius van de kerkelijke rechtbank Antwerpen

“De spiritualiteit van St-Benedictus in het leven van de leek”

 

Z.E. Pater N. Sintobin s.j.

“Opvoeden van jongeren: een roeping” 

 

Z.H. Exc. Mgr. Luc De Hovre s.j.

“Christen zijn in deze tijd”

 

Fra. JanVan Mol

Titulair organist van St.-Paulus te Antwerpen

“Muziek in de kerk” 

 

E. Exc. De Heer Leo Tindemans

Minister van Staat

“Het statuut van Jeruzalem” 

 

Z.E.H. Kan. Prof. Dr. P. Schmidt

“St.-Jan de Doper anders bekeken” 

 

Z.E.H. P. Smets

Secretaris van het bisdom Antwerpen

“Spreken over het “Onze Vader” over het onuitsprekelijke” 

 

Zijne Eminentie Gustave Kardinaal Joos

“De figuur van Z. H. Paus Johannes Paulus II” 

 

Z.H. Exc. Mgr. L. Van Looy

Bisschop van Gent

“Kerk en maatschappij” 

 

Z.E.H. Kan. Prof. Dr. P. Schmidt

“Paulus, Apostel” 

 

Prof. Dr. Marcel Storme

“De Gerechtigheid” 

 

Z.Exc. Minister van Staat Herman Van Rompuy

Europees President

“Gebed, geloof en samenleven” 

 

Z.H. Exc. Mgr. Paul Van den Berghe

Bisschop van Antwerpen

“de Heilige Theresia van Lisieux”

“Le carnet jaune” 

 

Mevrouw Cathy Berx

Gouverneur Provincie Antwerpen

“De zin van het geloof in het huishouden en politiek leven” 

 

Z.E. Pater R. Daes s.j.

“De tien geboden” 

 

Mgr. Dr. Luc De Maere

“Wenselijkheid van een concordaat tussen het Rijk en de H. Stoel” 

 

Mgr. Luc Donckers

“Heiligheid in het dagelijks leven” 

 

H.E.H. Abt Abdij Dendermonde G. Van Malderen OSB

“Regel van Benedictus” 

 

Z.E.P. J. HEYNDRICKX c.i.c.m.

“De Kerk in China” 

 

Kapittellokaties: 

Sint-Pieters en Paulus Abdij Dendermonde

 

 

 

Over het kapittel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kapittelvergaderingen worden minstens vier maal per jaar samengeroepen en omvatten alle leden van het Prioraat.

 

Eén van de  kapittelvergaderingen valt samen op het feest van Sint-Jan de Doper of op een dichtstbijzijnde dag en wordt altijd gehouden met alle prioraten van éénzelfde landsgebied. 

 

Hun werkingsjaar start en eindigt op het feest van Sint-Jan de Doper (24 juni).

 

De dagorde van de kapittelvergadering gehouden in de Abdij Sint-Pieter-en-Paulus Dendermonde, behelst stilte en bezinning, Eucharistieviering, kapittelvergadering, middagmaal en middagofficie, conferentie en vespers.

 

 

Het kapittel wordt gehouden op de door de Raad vastgestelde plaats, datum en uur.

bottom of page